Calcular velocitat mitjana

Utilitza aixó per a calcular la velocitat mitjana:

MRUA
Punt de partida(m)

Distància final (m)
Temps inicial(s)
Temps final (s)
Velocitat mitjana (m/s)

Distancia: