Calculadora

Aqui tenim diferents calculadores per a saber per a saber les emissions que produeix un cotxe i el que consumeix.

Per a calcular la distancia

Distancia inicial(m)
Velocitat (m/s)
Acceleracio (m/s^2)
Temps (s)
Distancia recorreguda (m):

Per a calcular l'acceleracio

Distancia inicial (m)
Velocitat (m/s)
Distancia recorreguda (m)
Temps (s)
Acceleracio (m/s^2):

Per a calcular les emissions

Consum (L/km)
Distancia recorreguda (km)
Emissions (gC02/L)
Emissions totals (gC02/L)

Per a calcular el consum

Distancia recorreguda (km)
Emissions (gC02/L)
Emissions totals (gC02/L)
Consum (L/km):