Problemes sobre les emissions

Calcular emissions a partir del consum

L'objectiu d'aquest problema es poder calcular les emissions sapiguen el consum.

Hem trobat una rtelació lineal entre emissions i consum.

Formula obtinguda

\[emissions(gCO_2/100km) = 22.23+10.48\temps de consum\]
Consum (L/100km):

Emissions (gCO2/100km):